HOT NEWS

 Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
από τις σχολικές μονάδες του Νομού Φλώρινας
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Προκήρυξη Εισαγωγής φοιτητών με σοβαρές παθήσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τ.Ε.Ε.Τ. της Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ. (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) για το ακαδ. έτος 2014-15

Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Οκτωβρίου και είναι: α...

Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές ακ. έτους 2014-15 - η τροπολογία και οι προς έκδοση υπουργικές αποφάσεις

Ανακοινώνεται ότι για το θέμα των μετεγγραφών έχει κατατεθεί προς ψήφιση η επόμενη τροπολογία. 

Για να δείτε την τροπολογία πατήστε εδώ. 

Μετά την ψήφισή της πρόκειται να εκδοθούν οι επόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

α) Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

β) Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κρ...

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα ΚΕΠΑ

Eγκύκλιoς σχετικά με την πιστοποίηση αναπηρίας και τον τρόπο απόκτησής της από υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016, που υπάγονται: α) σε κάποιες από τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις ή/και β) σε κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχ...

Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2014-2015

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 23η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά), και στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπρακη 150), και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr οι Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικ...

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε....

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολ...

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Η  νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων » που αφορούν  στη διαδικασία μ...

Δεν δικαιούνται μετεγγραφή όσοι πέρασαν με το 10%

Δεν δικαιούνται μετεγγραφή όσοι πέρασαν με το 10% δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας του Υ....

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 σχετικά  µε τα εξε...

Αντιστοιχίσεις τμημάτων ΤΕΙ για τις μετεγγραφές - νέα υπουργική απόφαση

Η νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων ...

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου που έχουν προαχθεί από την Α' τάξη μπορούν να (μετ)εγγραφούν στην Β' ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραγράφου 2 του νόμου 4186/2013 στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων εγγράφ...

 

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Crazy Business Idea»

Απο το τμήμα Α' ΣΕΠ του ΥΠΑΙΘ διαβιβάστηκε στις σχολικές μονάδες επιστολή του IST College η οποία αφορά στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Crazy Business Idea» , για το έτος 2014, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιστολή περιέχει πληροφορίες για το...

Ανάθεση Μαθήματος ΣΕΠ στην Α' τάξη των ΕΠΑΛ

Ανάθεση Μαθήματος: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων - 67791/Γ2/05-05-2014

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20, που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων ως Α΄ ανάθεση...

More:

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα ΚΕΠΑ

Eγκύκλιoς σχετικά με την πιστοποίηση αναπηρίας και τον τρόπο απόκτησής της από υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016, που υπάγονται: α) σε κάποιες από τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις παν...

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 38 του Ν. 4186/2013, ως ακολούθως:

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η...

More:

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την πρόσληψη στον κλάδο των τελωνειακών υπαλλήλων

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών στον κλάδο των Τελωνειακών Υπαλλήλων αποδεκτοί τίτλοι για ανά βαθμίδα εκπ...

Άσκηση επαγγέλματος ιχθυολόγου

Σύμφωνα με το νόμο 4262/2014 "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις" Άρθρο 41 - Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000

Η άσκηση του επαγγέλματος του ιχθυολόγου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του ...

More:

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου που έχουν προαχθεί από την Α' τάξη μπορούν να (μετ)εγγραφούν στην Β' ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραγράφου 2 του νόμου 4186/2013 στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. 

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος

 

 

Μετεγγραφές μαθητών Γενικών Λυκείων σε Επαγγελματικά Λύκεια

Σύμφωνα με την  141641/Γ2/8-9-2014 επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως . Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος

More:

Προκήρυξη Εισαγωγής φοιτητών με σοβαρές παθήσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τ.Ε.Ε.Τ. της Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ. (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) για το ακαδ. έτος 2014-15

Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλοντ...

Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές ακ. έτους 2014-15 - η τροπολογία και οι προς έκδοση υπουργικές αποφάσεις

Ανακοινώνεται ότι για το θέμα των μετεγγραφών έχει κατατεθεί προς ψήφιση η επόμενη τροπολογία. 

Για να δείτε την τροπολογία πατήστε εδώ. 

Μετά την ψήφισή της πρόκειται να εκδοθούν οι επόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

α) Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδι...

More:

Τα δικαιολογητικά εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακ. έτος 2013-14

Με την παρούσα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή (11 με 27 Σεπτεμβρίου) των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, ως ακολούθως: Α. των εισαγομένων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Β΄ ή ΕΠΑΛ - Α΄ στην τριτοβ...

Eννοιολογικός προσδιορισμός των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»

Έγγραφο στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα» απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων που δεχόμαστε συχνά από σχολικές...

More:
.

Χαλάρωσε και ονειρέψου!

.


:: Εγχειρίδια ΣΥΕΠ από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αγωγή Σταδιοδρομίας 2011 - 3ο ΓΕΛ Φλώρινας

«Συζητώντας για την εργασία και τα επαγγέλματα» Περισσότερα >>

Επαγγέλματα

Άσκηση επαγγέλματος γεωλόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:48

Άσκηση επαγγέλματος κτηνιάτρου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:42

Άσκηση επαγγέλματος δασολόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:37

Άσκηση επαγγέλματος γεωπόνου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:24

Το Portfolio

Το Portfolio ως μέσον ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών: Μια πρόταση

 • της Τερέζας Φωτιάδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  (δημοσιευμένο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

  Το Portfolio είναι μια μέθοδος που έχει τις αρχές της στην «αυθεντική αξιολόγηση» και βασίζεται στην παρατήρηση και την ποιοτική αξιολόγηση, αλλά και στην αυτοαξιολόγηση...

  Οδηγός για τα δικαιώματα του μαθητή

  Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  «Γνωριμία με τα επαγγέλματα έκδοσης εφημερίδας» Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  Θέλω να γίνω...

  Euroguidance

  Το δίκτυο Euroguidance είναι ένα δίκτυο Κέντρων σε όλη την Ευρώπη που στόχο έχει να συνδέσει τα συστήματα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Ευρώπης. Προωθεί την κινητικότητα, βοηθώντας τους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και όλα τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρέχονται στους ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  ΚΕΣΥΠ - Video

  Οι τελευταίες καταχωρήσεις της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

  Βάσεις εισαγωγής ΓΕΛ 2014

  Βάσεις εισαγωγής ΓΕΛ 2014/2013 τοποθετημένες στο έντυπο μηχανογραφικό του 2014 / Οι επίσημες βάσεις είναι αναρτημένες στο site του Υπουργείου Παιδείας και είναι οι μόνες έγκυρες. Μπορείτε να τις δείτε εδώ

  Λειτουργία ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

  To ΚΕΣΥΠ Φλώρινας σύμφωνα με την 92984/Γ7/10-08-2012, λειτουργεί την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.30 έως 18.30 και Τρίτη, Πέμπτη από 07.30 έως 15.30. Για τις συναντήσεις με τους υπευθύνους κατά τις απογευματινές ώρες είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυννενόηση στο τηλέφωνο 23850 54581.

  Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

  Τest επαγγελματικού προσανατολισμού, δωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας.
  Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.


  Μια εφαρμογή του Συμβούλου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου

  Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου
  Υποψήφιοι ΕΠΑΛ

  -----------------------------------------------------------

  [ Αναζήτηση τμημάτων - Live search ]

  Περιγραφές επαγγελμάτων - ΟΑΕΔ

  epaggelmata_oaed

  Εξετάσεις

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  prev
  next

  Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα ΚΕΠΑ

  News image

  Eγκύκλιoς σχετικά με την πιστοποίηση αναπηρίας και τον τρόπο απόκτησής της από υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016, που υπάγονται: α) σε κάποιες από τις κατηγορίες των ατόμ...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 44 | Comments

  more...

  Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

  News image

  Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθε...

  Πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ | Administrator | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 67 | Comments

  more...

  Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

  News image

  Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 σχετικά µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων. Δείτε εδώ όλη την ενημ...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 135 | Comments

  more...

  Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθού...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 94 | Comments

  more...

  Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Υποχρεωτική η εγγραφή στο τμήμα επιτυχίας και των δικαιούχων μεταφοράς θέσης

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& ...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Πέμπτη, 4 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 204 | Comments

  more...

  Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2014 – Από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Μόνο ηλεκτρονικά τα παράβολα

  News image

  Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται  στο άρθρο 23 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/19-2-2009). Επίσης, με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 τ.Β...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τετάρτη, 3 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 222 | Comments

  more...

  Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - εγγραφές των επιτυχόντων

  Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπ...

  Δημοσιεύματα - Άρθρα | Administrator | Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 | Hits: 261 | Comments

  more...

  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν από σήμερα 09/07/2014 μετά τις 11.00 π.μ. να πληροφορούνται τη βαθμολογία τους στη...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | Hits: 310 | Comments

  more...

  Τοποθέτηση Υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου κατά τη συζήτηση στη Βουλή της ρύθμισης για το δικαίωμα μεταφοράς θέσης επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετ

  News image

  Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος, κατά την τοποθέτηση του στη συζήτηση στη Βουλή της ρύθμισης για το δικαίωμα μεταφοράς θέσης επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων (μετεγγραφές), την Δευτέρα 7 Ιουλίου ...

  Δημοσιεύματα - Άρθρα | Administrator | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | Hits: 239 | Comments

  more...

  Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

  News image

  Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για να δείτε...

  Μελέτες - Στατιστικά | Administrator | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | Hits: 289 | Comments

  more...

  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

  Εκδηλώσεις - Ομιλίες

  Αγωγή Σταδιοδρομίας | Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα

  Αγωγή Σταδιοδρομίας - ΓΕΛ Αμυνταίου - Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα. Επίσκεψη σε εργαστήρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας.

  Ημέρα Επαγγελμάτων | Γυμνάσιο Τ.Λ. Λαιμού

  Ημέρα Επαγγελμάτων στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο Τ.Λ. Λαιμού - Πρεσπών, 14 Απριλίου 2011.

  Ένστολα επαγγέλματα - ενημερωτικές εκδηλώσεις

  Ένστολα επαγγέλματα - Φλώρινα & Αμύνταιο
  12 -13 Απριλίου 2011.


  Η μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη

  Από τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του Cedefop όσον αφορά τις προσφερόμενες δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μέχρι το 2020, προκύπτει ότι θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του ενήλικου εργατικού δυναμικού που διαθέτει υψηλό και μεσαίο επίπεδο εξειδίκευσης. Ταυτοχρόνως, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται μείωση του αριθμού των ανειδίκευτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.  oaed_perigrammata  Για την ανάπτυξη του δικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούμε το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Joomla. Το Joomla είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

  Who's Online

  Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους

  chromeΓια την καλύτερη περιήγησή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προτείνουμε τη χρήση του Google Chrome. Είναι δωρεάν, ασφαλής και γρήγορος. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση και κάντε την εγκατάστασή του. Πόσο γρήγορος είναι;... δείτε αυτό...