HOT NEWS

 Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
από τις σχολικές μονάδες του Νομού Φλώρινας
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

«Το Νέο Λύκειο…στις λίμνες»

 
Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου ώρα 12.30 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Πρεσπών ενημερωτική συνάντηση για τη δομή και τη λειτουργία του νέου λυκείου (ν.4186 /2013).
 
Ύστερα από το αίτημα της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λ.Τ Λαιμού, κας Ρουμελιώτου, ο Δ/ντής του σχολείου κ. Ηλ. Μούλελης διοργάνωσε την εκδήλωση, σε συνεργασία ...

Τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του νέου Λυκείου (μετά την προσθήκη και της Πληροφορικής)

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 προστίθεται στο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και η Πληροφορική κατά περίπτωση ή η Χημεία που έως τώρα αποτελούσε το τέταρτο μάθημα.

Σε ότι αφορά στην παρακολούθηηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Γ΄ τάξη η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου προ...

Οι κάτοχοι απολυτήριου Γενικού Λυκείου με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές εξετάσεις του ΕΠΑΛ

Με ρύθμιση του νόμου Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ A 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» η οποία τροποποιεί την πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και σε όσους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας  ΕΠΑΛ:

Συγκεκριμένα...

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του νόμου Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ A 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ορίζει:

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  «Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη.»

* Σημειώνουμε ότι ο ν. 4186/2013 ...

Ενημέρωση για την εγκυρότητα των αιτήσεων μεταφοράς θέσης (μετεγγραφής) με οικονομικά κριτήρια

Ε νημέρωση σχετικά με την εγκυρότητα των αιτήσεων των υποψηφίων του σχολικού έτους 2013-2014 για μετα...

Ενηµέρωση υποψηφίων (µαθητών και αποφοίτων) σχετικά µε τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:  Σχετικά µε την λειτουργία Τµηµάτων και Σχολών...

Μεταφορά θέσης φοίτησης φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι φοιτητές, οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης τ...

Αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Τετάρτη 29/10/2014, τα αποτελέσματ...

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών – Τι ισχύει

Κωδικοποίηση και παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν στο στεγαστικό επίδομα φοιτητών που επιμελήθηκε ...

Αμοιβαία μεταφορά θέσης (μετεγγραφή)

Από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας  και από το Δ' Τμήμα Διο...

Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέ...

Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμι...

 

«Το Νέο Λύκειο…στις λίμνες»

 
Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου ώρα 12.30 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Πρεσπών ενημερωτική συνάντηση για τη δομή και τη λειτουργία του νέου λυκείου (ν.4186 /2013).
 
Ύστερα από το αίτημα της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λ.Τ Λαιμού, κας Ρουμελιώτο...

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας) σχ. έτους 2014-15

To πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΑΣ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (ΠΕ)(Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ), ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ και eTwinning στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό ...

More:

Τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του νέου Λυκείου (μετά την προσθήκη και της Πληροφορικής)

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 προστίθεται στο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και η Πληροφορική κατά περίπτωση ή η Χημεία που έως τώρα αποτελούσε το τέταρτο μάθημα.

Σε ότι αφορά στην παρακολούθηηση...

Αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Τετάρτη 29/10/2014, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα...

More:

Διαιτολόγος− Διατροφολόγος - Π.Δ. 133/2014 - Καθορισμός προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος

Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου απαιτείται:

1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδος, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πα...

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την πρόσληψη στον κλάδο των τελωνειακών υπαλλήλων

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών στον κλάδο των Τελωνειακών Υπαλλήλων αποδεκτοί τίτλοι για ανά βαθμίδα εκπ...
More:

Οι κάτοχοι απολυτήριου Γενικού Λυκείου με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές εξετάσεις του ΕΠΑΛ

Με ρύθμιση του νόμου Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ A 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» η οποία τροποποιεί την πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και σε όσους κατόχους απο...

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του νόμου Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ A 258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ορίζει:

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  «Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επα...

More:

Ενημέρωση για την εγκυρότητα των αιτήσεων μεταφοράς θέσης (μετεγγραφής) με οικονομικά κριτήρια

Ε νημέρωση σχετικά με την εγκυρότητα των αιτήσεων των υποψηφίων του σχολικού έτους 2013-2014 για μεταφορά θέσης εισαγωγής  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το οικονομικό κριτήριο
 
Οι αιτούντες   του σχολικού έτους 2013-2014 για μεταφορά θέσης εισαγωγής τους, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ...

Ενηµέρωση υποψηφίων (µαθητών και αποφοίτων) σχετικά µε τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:  Σχετικά µε την λειτουργία Τµηµάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015 -  2016 και την ενηµέρωση των µαθητών της Γ΄ τάξης ηµερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014 - 2015,  σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα: 
Για το α...
More:

Τα δικαιολογητικά εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακ. έτος 2013-14

Με την παρούσα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή (11 με 27 Σεπτεμβρίου) των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, ως ακολούθως: Α. των εισαγομένων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Β΄ ή ΕΠΑΛ - Α΄ στην τριτοβ...

Eννοιολογικός προσδιορισμός των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»

Έγγραφο στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα» απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων που δεχόμαστε συχνά από σχολικές...

More:
.

Χαλάρωσε και ονειρέψου!

.


:: Εγχειρίδια ΣΥΕΠ από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αγωγή Σταδιοδρομίας 2011 - 3ο ΓΕΛ Φλώρινας

«Συζητώντας για την εργασία και τα επαγγέλματα» Περισσότερα >>

Επαγγέλματα

Άσκηση επαγγέλματος ιχθυολόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:51

Άσκηση επαγγέλματος γεωλόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:48

Άσκηση επαγγέλματος κτηνιάτρου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:42

Άσκηση επαγγέλματος δασολόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:37

Το Portfolio

Το Portfolio ως μέσον ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών: Μια πρόταση

 • της Τερέζας Φωτιάδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  (δημοσιευμένο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

  Το Portfolio είναι μια μέθοδος που έχει τις αρχές της στην «αυθεντική αξιολόγηση» και βασίζεται στην παρατήρηση και την ποιοτική αξιολόγηση, αλλά και στην αυτοαξιολόγηση...

  Οδηγός για τα δικαιώματα του μαθητή

  Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  «Γνωριμία με τα επαγγέλματα έκδοσης εφημερίδας» Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  Θέλω να γίνω...

  Euroguidance

  Το δίκτυο Euroguidance είναι ένα δίκτυο Κέντρων σε όλη την Ευρώπη που στόχο έχει να συνδέσει τα συστήματα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Ευρώπης. Προωθεί την κινητικότητα, βοηθώντας τους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και όλα τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρέχονται στους ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  ΚΕΣΥΠ - Video

  Οι τελευταίες καταχωρήσεις της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

  Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Βάσεις εισαγωγής ΓΕΛ 2014

  Βάσεις εισαγωγής ΓΕΛ 2014/2013 τοποθετημένες στο έντυπο μηχανογραφικό του 2014 / Οι επίσημες βάσεις είναι αναρτημένες στο site του Υπουργείου Παιδείας και είναι οι μόνες έγκυρες. Μπορείτε να τις δείτε εδώ

  Λειτουργία ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

  To ΚΕΣΥΠ Φλώρινας σύμφωνα με την 92984/Γ7/10-08-2012, λειτουργεί την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.30 έως 18.30 και Τρίτη, Πέμπτη από 07.30 έως 15.30. Για τις συναντήσεις με τους υπευθύνους κατά τις απογευματινές ώρες είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυννενόηση στο τηλέφωνο 23850 54581.

  Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

  Τest επαγγελματικού προσανατολισμού, δωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας.
  Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.


  Μια εφαρμογή του Συμβούλου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου

  Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου
  Υποψήφιοι ΕΠΑΛ

  -----------------------------------------------------------

  [ Αναζήτηση τμημάτων - Live search ]

  Περιγραφές επαγγελμάτων - ΟΑΕΔ

  epaggelmata_oaed

  Εξετάσεις

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  prev
  next

  Τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του νέου Λυκείου (μετά την προσθήκη και της Πληροφορικής)

  News image

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 προστίθεται στο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και η Πληροφορική κατά περίπτωση ή η Χημεία...

  Νομοθεσία | Administrator | Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2014 | Hits: 179 | Comments

  more...

  Αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Τετάρτη 29/10/2014, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υπ...

  Εισαγωγή Αθλητών | Administrator | Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2014 | Hits: 269 | Comments

  more...

  Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

  News image

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και θέλουν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθ...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τετάρτη, 22 Οκτώβριος 2014 | Hits: 185 | Comments

  more...

  Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδί...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014 | Hits: 225 | Comments

  more...

  Έλεγχος έγκρισης ή μη των αιτήσεων - μηχανογραφικών δελτίων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

  News image

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδη...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τετάρτη, 15 Οκτώβριος 2014 | Hits: 170 | Comments

  more...

  Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄)

  News image

  To πλαίσιο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄). ...

  Μελέτες - Στατιστικά | Administrator | Τρίτη, 14 Οκτώβριος 2014 | Hits: 246 | Comments

  more...

  Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτω...

  Εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού | Administrator | Τετάρτη, 8 Οκτώβριος 2014 | Hits: 178 | Comments

  more...

  Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα ΚΕΠΑ

  News image

  Eγκύκλιoς σχετικά με την πιστοποίηση αναπηρίας και τον τρόπο απόκτησής της από υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016, που υπάγονται: α) σε κάποιες από τις κατηγορίες των ατόμ...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 158 | Comments

  more...

  Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

  News image

  Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθε...

  Πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ | Administrator | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 201 | Comments

  more...

  Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

  News image

  Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 σχετικά µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων. Δείτε εδώ όλη την ενημ...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 300 | Comments

  more...

  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

  Εκδηλώσεις - Ομιλίες

  Αγωγή Σταδιοδρομίας | Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα

  Αγωγή Σταδιοδρομίας - ΓΕΛ Αμυνταίου - Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα. Επίσκεψη σε εργαστήρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας.

  Ημέρα Επαγγελμάτων | Γυμνάσιο Τ.Λ. Λαιμού

  Ημέρα Επαγγελμάτων στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο Τ.Λ. Λαιμού - Πρεσπών, 14 Απριλίου 2011.

  Ένστολα επαγγέλματα - ενημερωτικές εκδηλώσεις

  Ένστολα επαγγέλματα - Φλώρινα & Αμύνταιο
  12 -13 Απριλίου 2011.

  Η μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη

  Από τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του Cedefop όσον αφορά τις προσφερόμενες δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μέχρι το 2020, προκύπτει ότι θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του ενήλικου εργατικού δυναμικού που διαθέτει υψηλό και μεσαίο επίπεδο εξειδίκευσης. Ταυτοχρόνως, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται μείωση του αριθμού των ανειδίκευτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.


  oaed_perigrammata  Για την ανάπτυξη του δικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούμε το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Joomla. Το Joomla είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

  Who's Online

  Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους

  chromeΓια την καλύτερη περιήγησή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προτείνουμε τη χρήση του Google Chrome. Είναι δωρεάν, ασφαλής και γρήγορος. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση και κάντε την εγκατάστασή του. Πόσο γρήγορος είναι;... δείτε αυτό...