HOT NEWS

 Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
από τις σχολικές μονάδες του Νομού Φλώρινας
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Σχετική απόφαση

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 38 του Ν. 4186/2013, ως ακολούθως:

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέν...

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Η  νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων » που αφορούν  στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής. Δείτε το σχετικό το ΦΕΚ.

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος

 

 

Δεν δικαιούνται μετεγγραφή όσοι πέρασαν με το 10%

Δεν δικαιούνται μετεγγραφή όσοι πέρασαν με το 10% δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ , στην τηλεοπτική εκπομπή "ΕΞΙ ΔΕΚΑ" της ΝΕΡΙΤ.

Στο δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας, μεταξύ αυτών που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας, αναφέρονται και τα έξης:

Δικαίωμα μετεγγραφών έχουν αυτοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2014, αυτοί δικαιο...

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 σχετικά  µε τα εξε...

Αντιστοιχίσεις τμημάτων ΤΕΙ για τις μετεγγραφές - νέα υπουργική απόφαση

Η νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων ...

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου που έχουν προαχθεί από την Α' τάξη μπορούν να (μετ)εγγραφούν στην Β' ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραγράφου 2 του νόμου 4186/2013 στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων εγγράφ...

Μετεγγραφές μαθητών Γενικών Λυκείων σε Επαγγελματικά Λύκεια

Σύμφωνα με την  141641/Γ2/8-9-2014 επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. σε...

Μετά τις 26 Σεπτεμβρίου θα οριστεί η περίοδος των μετεγγραφών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Παρέμβαση ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Λοβέρδου στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στην εκπομπή ΤΩΡΑ

Στην παρέμβασή του γ...

Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές πα...

ΕΠΑΛ - Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση - το νέο πλαίσιο

Με απόφαση του υφ. Παιδείας Αλέξ. Δερμεντζόπουλου ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφών, μετεγγραφών και...

 

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Crazy Business Idea»

Απο το τμήμα Α' ΣΕΠ του ΥΠΑΙΘ διαβιβάστηκε στις σχολικές μονάδες επιστολή του IST College η οποία αφορά στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Crazy Business Idea» , για το έτος 2014, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιστολή περιέχει πληροφορίες για το...

Ανάθεση Μαθήματος ΣΕΠ στην Α' τάξη των ΕΠΑΛ

Ανάθεση Μαθήματος: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων - 67791/Γ2/05-05-2014

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20, που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων ως Α΄ ανάθεση...

More:

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 38 του Ν. 4186/2013, ως ακολούθως:

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η...

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 σχετικά  µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο,  την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων. Δείτε εδώ όλη την ενημερωτική εγκύκλιο .

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας - Παπαχαρίσης Σπύρ...

More:

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την πρόσληψη στον κλάδο των τελωνειακών υπαλλήλων

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών στον κλάδο των Τελωνειακών Υπαλλήλων αποδεκτοί τίτλοι για ανά βαθμίδα εκπ...

Άσκηση επαγγέλματος ιχθυολόγου

Σύμφωνα με το νόμο 4262/2014 "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις" Άρθρο 41 - Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000

Η άσκηση του επαγγέλματος του ιχθυολόγου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του ...

More:

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου που έχουν προαχθεί από την Α' τάξη μπορούν να (μετ)εγγραφούν στην Β' ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραγράφου 2 του νόμου 4186/2013 στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. 

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος

 

 

Μετεγγραφές μαθητών Γενικών Λυκείων σε Επαγγελματικά Λύκεια

Σύμφωνα με την  141641/Γ2/8-9-2014 επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως . Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος

More:

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Σχετική απόφαση

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Η  νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων » που αφορούν  στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής. Δείτε το σχετικό το ΦΕΚ.

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | Παπαχαρίσης Σπύρος

 

 

More:

Τα δικαιολογητικά εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακ. έτος 2013-14

Με την παρούσα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή (11 με 27 Σεπτεμβρίου) των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, ως ακολούθως: Α. των εισαγομένων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Β΄ ή ΕΠΑΛ - Α΄ στην τριτοβ...

Eννοιολογικός προσδιορισμός των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»

Έγγραφο στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα» απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων που δεχόμαστε συχνά από σχολικές...

More:
.

Χαλάρωσε και ονειρέψου!

.


:: Εγχειρίδια ΣΥΕΠ από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αγωγή Σταδιοδρομίας 2011 - 3ο ΓΕΛ Φλώρινας

«Συζητώντας για την εργασία και τα επαγγέλματα» Περισσότερα >>

Επαγγέλματα

Άσκηση επαγγέλματος γεωλόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:48

Άσκηση επαγγέλματος κτηνιάτρου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:42

Άσκηση επαγγέλματος δασολόγου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:37

Άσκηση επαγγέλματος γεωπόνου

... Read more
Δευτέρα, 12 Μάιος 2014 18:24

Το Portfolio

Το Portfolio ως μέσον ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών: Μια πρόταση

 • της Τερέζας Φωτιάδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  (δημοσιευμένο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

  Το Portfolio είναι μια μέθοδος που έχει τις αρχές της στην «αυθεντική αξιολόγηση» και βασίζεται στην παρατήρηση και την ποιοτική αξιολόγηση, αλλά και στην αυτοαξιολόγηση...

  Οδηγός για τα δικαιώματα του μαθητή

  Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  «Γνωριμία με τα επαγγέλματα έκδοσης εφημερίδας» Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

  Θέλω να γίνω...

  Euroguidance

  Το δίκτυο Euroguidance είναι ένα δίκτυο Κέντρων σε όλη την Ευρώπη που στόχο έχει να συνδέσει τα συστήματα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Ευρώπης. Προωθεί την κινητικότητα, βοηθώντας τους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και όλα τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρέχονται στους ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  ΚΕΣΥΠ - Video

  Οι τελευταίες καταχωρήσεις της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

  Βάσεις εισαγωγής ΓΕΛ 2014

  Βάσεις εισαγωγής ΓΕΛ 2014/2013 τοποθετημένες στο έντυπο μηχανογραφικό του 2014 / Οι επίσημες βάσεις είναι αναρτημένες στο site του Υπουργείου Παιδείας και είναι οι μόνες έγκυρες. Μπορείτε να τις δείτε τες εδώ

  Λειτουργία ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

  To ΚΕΣΥΠ Φλώρινας σύμφωνα με την 92984/Γ7/10-08-2012, λειτουργεί την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.30 έως 18.30 και Τρίτη, Πέμπτη από 07.30 έως 15.30. Για τις συναντήσεις με τους υπευθύνους κατά τις απογευματινές ώρες είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυννενόηση στο τηλέφωνο 23850 54581.

  Test επαγγελματικού προσανατολισμού - δωρεάν!

  Τest επαγγελματικού προσανατολισμού, δωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας.
  Test επαγγελματικών ενδιαφερόντων, Test εργασιακών αξιών και Test επαγγελματικών αποφάσεων.


  Μια εφαρμογή του Συμβούλου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου

  Υποψήφιοι Γενικού Λυκείου
  Υποψήφιοι ΕΠΑΛ

  -----------------------------------------------------------

  [ Αναζήτηση τμημάτων - Live search ]

  Περιγραφές επαγγελμάτων - ΟΑΕΔ

  epaggelmata_oaed

  Εξετάσεις

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  prev
  next

  Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού

  News image

  Στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθε...

  Πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ | Administrator | Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 34 | Comments

  more...

  Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 - ενημέρωση μαθητών Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

  News image

  Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 σχετικά µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων. Δείτε εδώ όλη την ενημ...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 90 | Comments

  more...

  Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθού...

  Σοβαρές Παθήσεις - Αναπηρίες - Μαθ. Δυσκολίες | Administrator | Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 76 | Comments

  more...

  Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Υποχρεωτική η εγγραφή στο τμήμα επιτυχίας και των δικαιούχων μεταφοράς θέσης

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& ...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Πέμπτη, 4 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 192 | Comments

  more...

  Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2014 – Από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Μόνο ηλεκτρονικά τα παράβολα

  News image

  Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται  στο άρθρο 23 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/19-2-2009). Επίσης, με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 τ.Β...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τετάρτη, 3 Σεπτέμβριος 2014 | Hits: 206 | Comments

  more...

  Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - εγγραφές των επιτυχόντων

  Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπ...

  Δημοσιεύματα - Άρθρα | Administrator | Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 | Hits: 231 | Comments

  more...

  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

  News image

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν από σήμερα 09/07/2014 μετά τις 11.00 π.μ. να πληροφορούνται τη βαθμολογία τους στη...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | Hits: 298 | Comments

  more...

  Τοποθέτηση Υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου κατά τη συζήτηση στη Βουλή της ρύθμισης για το δικαίωμα μεταφοράς θέσης επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετ

  News image

  Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος, κατά την τοποθέτηση του στη συζήτηση στη Βουλή της ρύθμισης για το δικαίωμα μεταφοράς θέσης επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων (μετεγγραφές), την Δευτέρα 7 Ιουλίου ...

  Δημοσιεύματα - Άρθρα | Administrator | Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2014 | Hits: 230 | Comments

  more...

  Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

  News image

  Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για να δείτε...

  Μελέτες - Στατιστικά | Administrator | Πέμπτη, 3 Ιούλιος 2014 | Hits: 278 | Comments

  more...

  Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου

  News image

  Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη Δευτέρα 14-7-2014, μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.grκαι να υποβά...

  Οδηγίες Εξετάσεων - Έντυπα | Administrator | Τρίτη, 1 Ιούλιος 2014 | Hits: 213 | Comments

  more...

  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

  Εκδηλώσεις - Ομιλίες

  Αγωγή Σταδιοδρομίας | Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα

  Αγωγή Σταδιοδρομίας - ΓΕΛ Αμυνταίου - Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα. Επίσκεψη σε εργαστήρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας.

  Ημέρα Επαγγελμάτων | Γυμνάσιο Τ.Λ. Λαιμού

  Ημέρα Επαγγελμάτων στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο Τ.Λ. Λαιμού - Πρεσπών, 14 Απριλίου 2011.

  Ένστολα επαγγέλματα - ενημερωτικές εκδηλώσεις

  Ένστολα επαγγέλματα - Φλώρινα & Αμύνταιο
  12 -13 Απριλίου 2011.


  Η μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη

  Από τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του Cedefop όσον αφορά τις προσφερόμενες δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μέχρι το 2020, προκύπτει ότι θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του ενήλικου εργατικού δυναμικού που διαθέτει υψηλό και μεσαίο επίπεδο εξειδίκευσης. Ταυτοχρόνως, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται μείωση του αριθμού των ανειδίκευτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.  oaed_perigrammata  Για την ανάπτυξη του δικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούμε το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Joomla. Το Joomla είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

  Who's Online

  Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους

  chromeΓια την καλύτερη περιήγησή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προτείνουμε τη χρήση του Google Chrome. Είναι δωρεάν, ασφαλής και γρήγορος. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση και κάντε την εγκατάστασή του. Πόσο γρήγορος είναι;... δείτε αυτό...